O projekte Vzdelavanie.biz
Projekt Vzdelavanie.biz vytvorený spoločnosťou MLD Group patrí spolu s projektom e-Books do projektov, ktorých cieľom je podporiť vzdelávanie v podobe celoživotného trendu. Stránky projektu Vzdelavanie.biz sú zamerané na ponuku výukových kurzov, konferencií a odborných prednášok. Okrem ponuky vzdelávania projekt Vzdelavanie.biz prináša aj prehľad projektov, do ktorých sa je možné zapojiť alebo prispieť. Univerzity, organizácie, ako aj jednotlivci majú jedinečnú možnosť prezentovať svoje projekty a zároveň získať pre ne nových prívržencov.

Spoločnosť MLD Group chce aj touto formou podporiť a zviditeľniť ľudí a projekty, ktoré môžu svojou povahou prispieť k rozvoju a rastu univerzít, organizácií alebo rôznych vedných odborov. Do rozvoja projektu Vzdelavanie.biz môže prispieť každý, kto prejaví záujem. Radi uvítame sponzoring či už našich projektov e-Books a Vzdelavanie.biz alebo iných, ktoré sú uvedené na týchto stránkach. V prípade akejkoľvek podpory, návrhov alebo pripomienok nás môžete kontaktovať.

Dĺžka zverejňovania ponúk a projektov na stránkach Vzdelavanie.biz je limitovaná. Pre dlhodobejšie zverejnenie ponúk a projektov nás prosím kontaktujte.

Kontaktovať nás môžete na e-mail: .

Pridať novú prednášku môžete tu.

Pridať nový projekt môžete tu.

V prípade záujmu o zaradenie do TOP ponuky alebo reklamy na stránkach projektu Vzdelavanie.biz použite prosím kontaktný e-mail.


Tešíme sa na spoluprácu

© 2003-2019 MLD Group - PhDr.Matej Lednár - Vzdelávanie na správnom mieste.