Ponuky z oblasti počítačov
Názov prednášky: Informačné a komunikačné technológie v praxi
Organizátor: MLD Group Cena: od 30 EUR
Školiteľ: PhDr.Matej Lednár Jazyk: Slovenský
Miesto konaniaDohodou TermínDohodou
Dĺžka kurzu1 deň Kontaktneuvedené
Odborná prednáška Informačné a komunikačné technológie v praxi je určená pre všetkých, ktorí majú záujem porozumieť informačných a komunikačným technológiám vrátane možností ich nasadenia v podniku. Prednáška je zameraná na najnovšie technológie, ktoré využívajú najmä veľké korporácie, vďaka ktorým získavajú konkurenčnú výhodu. Účastník získa nielen prehľad o aktuálnych trendoch a vybraných riešeniach, ale aj množstvo ďalších informácií a odborných poznatkov, ktoré majú za cieľ priblížiť a pochopiť svet ICT. Prezentované sú rôznorodé technológie vrátane ich slabých a silných stránok. Získané informácie by mali účastníkom vytvoriť lepší obraz o trhu ICT a riešeniach, ktoré sú v organizáciách aplikované najčastejšie.
Viac informácií: www.mldgroup.com


© 2003-2018 MLD Group - PhDr.Matej Lednár - Vzdelávanie na správnom mieste.